Project Description

Milieu, ARBO en veiligheid

De Arbo-wet geeft aan aantal verplichtingen en adviezen. Om veilig te werk te gaan is er een NPR handboek geschreven door professionals, de NPR 3299

Aantal voorbeelden waarvoor u waakzaam behoort te zijn.

  • De waterstofdampen mogen nooit worden aangezogen door een lader. Vandaar dat de wet een afstand tussen lader en batterij aanhoudt van minimaal één meter, tenzij een mechanische afzuiging is voorgeschreven.
  • Het is verstandig om de wisselbatterijen op een lastdrager te plaatsen, die beluchting van onderen mogelijk maakt, mogelijk in combinatie met een opvangbak i.p.v. vloeistofdichte vloeren
  • Ook een waterleiding en een waterkraan mogen niet ontbreken. Om te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat door lekkages of condensvorming is het raadzaam om waterleidingen in de buurt van een lader zo laag mogelijk te monteren.
  • Naast de genoemde, bouwtechnische eisen gelden verschillende organisatorische eisen, die net zo belangrijk zijn. Vanwege de kans op knalgas, is het verboden om in een laadruimte te roken, lassen of slijpen. Tevens dient de ruimte voldoende te zijn gemarkeerd en moeten de gebruiksaanwijzingen van de laders duidelijk zichtbaar zijn.
  • Voor het geval er toch iets fout gaat, dient daarnaast minimaal een oogdouche binnen handbereik te zijn.
  • Ook veiligheidsbrillen, handschoenen, een schort en een brandblusser mogen niet ontbreken.
  • De regelgeving dient onder andere ter bescherming van het milieu. Daarbij gaat het vooral om de elektrolyt, waarmee de tractiebatterijen zijn gevuld. Elektrolyt is een stof die de bodem sterk kan verontreinigen. De wetgever verplicht bij de minste kans op bodemverontreiniging maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van wisselplateaus inclusief een geïntegreerde opvangbak.
Kenniscentrum Safety Producten

Cederroth

Cederroth Eerste Hulpdozen zijn goed toegerust en bedoeld altijd op hun plaats beschikbaar te zijn, klaar voor gebruik.

Cederroth Producten

Veilgiheidsproducten

Veiligheidsbrillen, handschoenen, een schort en er dient daarnaast minimaal een oogdouche binnen handbereik te zijn.

Veiligheidsproducten

Wisselplateaus

Bodemverontreiniging tegen gaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van wisselplateaus inclusief een geïntegreerde opvangbak.

Battery Parts

Onze merken