Project Description

BFS OVERZICHT PRODUCTEN

AUTOMATISCH VULSYSTEEM: BFS


Om deze, ongemakkelijke maar absoluut noodzakelijke werkzaamheden te vergemakkelijken, bieden wij u een complete lijn watervulsystemen aan.
Als standaard systeem voeren wij het BFS III vuldruksysteem. Dit beproefde systeem is het meest verkochte watervulsysteem van Europa. Het beperkt de bijvultijd tot enkele minuten. Tevens zorgt dit systeem voor het perfecte afvulniveau, zodat droogstand van de batterij of juist lekkages, door te hoog afvullen, tot het verleden behoren.
Het onderhoud en de verzorging van de batterijen is een ingewikkeld, tijdrovend en niet ongevaarlijk proces. Dat is de reden waarom een automatische batterij vulsysteem wordt gebruikt. Deze zijn beschikbaar als afzonderlijke items of als voorverpakte kits, die u kunt aankopen voor 12v tot 120v batterijen

Onvoldoende vloeistof in een batterijcel is de belangrijkste oorzaak voor capaciteitsproblemen.
Het juist bijvullen van demiwater is voor een tractiebatterij van levensbelang. Niet alleen de frequentie van het bijvullen, maar ook de hoogte van het vloeistofniveau zijn van grote invloed op de levensduur en het presteren van een tractiebatterij.
Het is dan ook van groot belang om in iedere cel voldoende vloeistof te bewaren om schadelijke uitdroging van de platen te voorkomen en de levensduur van de batterij te verlengen.

De praktijk leert ons dat het manueel bijvullen van een batterij enkele risico’s met zich meedraagt:
• zuurverlies door overkoken, nadat de cellen te veel zijn bijgevuld
• hierdoor capaciteit verlies, vermindering van het soortelijk gewicht

Voordelen:
• zorgt voor eenvoud in het onderhoud
• kostenbesparend
• verlengt de levensduur van de batterij
• kwalitatief zeer degelijk materiaal

[rev_slider alias=”bfs-slider”]