LAADSTATION

//LAADSTATION

De Arbowet geeft aan aantal verplichtingen en adviezen. Om veilig te werk te gaan is er een NPR handboek geschreven door professionals, de NPR 3299.

Het is verstandig om de wisselbatterijen op een lastdrager te plaatsen, die beluchting van onderen mogelijk maakt, mogelijk in combinatie met een opvangbak i.p.v. vloeistofdichte vloeren.
Voor het geval er toch iets fout gaat, dient daarnaast minimaal een oogdouche binnen handbereik te zijn.
Ook veiligheidsbrillen, handschoenen, een schort en een brandblusser mogen niet ontbreken.
De wetgever verplicht bij de minste kans op bodemverontreiniging maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van wisselplateaus inclusief een geïntegreerde opvangbak.