WATERVULSYSTEMEN

//WATERVULSYSTEMEN

Om deze, ongemakkelijke maar absoluut noodzakelijke werkzaamheden te vergemakkelijken, bieden wij u een complete lijn watervulsystemen aan. Als standaard systeem voeren wij het BFS III vuldruksysteem. Dit beproefde systeem is het meest verkochte watervulsysteem van Europa. Het beperkt de bijvultijd tot enkele minuten. Tevens zorgt dit systeem voor het perfecte afvulniveau, zodat droogstand van de batterij of juist lekkages, door te hoog afvullen, tot het verleden behoren. Het juist bijvullen van demiwater is voor een tractiebatterij van levensbelang. Niet alleen de frequentie van het bijvullen, maar ook de hoogte van het vloeistofniveau zijn van grote invloed op de levensduur en het presteren van een tractiebatterij.
Het is dan ook van groot belang om in iedere cel voldoende vloeistof te bewaren om schadelijke uitdroging van de platen te voorkomen en de levensduur van de batterij te verlengen.