Het is altijd van belang een (H²) waterstofgasberekening te maken.

Daarbij wordt gekeken naar de hoeveelheid gassen die vrijkomen tijdens gelijktijdige lading, waarna het geheel wordt afgestemd op de beschikbare ruimte en omgeving.

  • Een afzuigsysteem kan dan vereist zijn maar door een calulatie en advies.

  • Hierdoor kunnen we mogelijk duizenden euro’s aan extra kosten voor u besparen . 

  • Naast de afzuiging van lucht is het verstandig te bepalen of er eventueel ook toevoer nodig of gewenst is. Moet de lucht in de laadruimte worden ververst?

  • Bij het laden van de open loodzuur batterijen vormt zich knalgas H²(waterstof) door elektrolyse. 

  • Indien er niet voldoende ventilatie is in de laadruimte en of onvoldoende luchtstroming door afgesloten ruimte, kan er een te hoge waterstofconcentratie ontstaan. Dit  zorgt voor een explosieve ongewenste situatie. Hiertoe dient, in aanvulling op deze praktijkrichtlijn, de praktijkrichtlijn NPR 7910-1.

  • Bij een natuurlijke ventilatie wordt uitgegaan van een minimale luchtsnelheid van 0,1 m/s. In grote magazijnen en hallen kan ervan worden uitgegaan dat deze altijd aanwezig is en er voldoende natuurlijke ventilatie plaatsvindt. 

  • Het wordt aanbevolen door Batavius om min. twee maal per jaar over een periode van min. 7 dagen een gasdetectie te plaatsen om het LEL% H² te meten.

  • Waterstof (H²) meting uitvoeren is essentieel om te bepalen of de natuurlijke ventilatie voldoende is of dat er gekozen met worden voor een ATEX gecertificeerde afzuiginstallatie inclusief de bijbehorende beveiligingen.

Indien er meerdere gasdetectoren nodig zijn, kan men gebruik maken van een monitor controller. Deze zorgt voor dat de ventilatie aanspringt indien dit wordt gevraagd en ook mogelijk dat deze monitor de laders uitschakeld totdat de LEL waarde weer is verminderd.

Bekijk hier onze mogelijkheden

Wilt u een indicatie calculatie laten opmaken
Wilt u een gasdetectie systeem huren
Wilt u informatie over ons systeem